Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Nio generationer av smedsläkten Holst

Nio generationer av smedsläkten Holst

från Karmansbo i Västmanland till Vikmanshyttan

Vi hamnar i slutet av 1500-talet när den gamla smedsläkten Holst kommer i fokus. Ett försök ska här göras för att sammanfatta de nio leden från 1595 fram till 1948. En av holstättlingarna, Thord Holst, står bakom alla intressanta faktauppgifter.

Till en början visar vi upp namn och årtal för respektive släktled:

  • Hans (Danielsson) Holst 1595 – 1669
  • Johan Holtz 1646 – 1716
  • Hans (Johansson) Holst 1674 – 1730
  • Jacob (Hansson) Holst 1716 – 1789
  • Jabob (Jacobsson) Holst 1751 – 1837
  • Carl (Jacobsson) Holst 1788 – 1864
  • Carl August Holst 1817 – 1899
  • Anders Gustaf Holst 1847 – 1924
  • Albert Oskar Holst 1876 – 1948

Den första kontakten med Vikmanshyttan stod Anders för. År 1870 skedde flytten. Han jobbade som dräng – troligtvis smeddräng, i Avesta. Anders

gifte sig med arbetardottern Ulrika Maria Jansdotter från Norrhyttan. Familjen flyttade till Västanfors men återvände till Vikmanshyttan redan i mitten av 1870-talet. Den första holstfamiljen etablerade sig på riktigt på det gamla bruket. Anders jobbade första tiden som hjälpsmed men blir snart ”qvartmästare” – alltså en av fyra smeder med ansvar för samma härd.

Anders och Ulrika Holst med familj presenteras med de tio barnen under rubriken VIKMANSHYTTEFAMILJER.