Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Skrattande brandsoldater

Skrattande brandsoldater

Vikmanshyttans brandsoldater

Vikmanshyttans brandsoldater

Vikmanshyttan hade under många år egen brandkår, en samling tränade och kunniga ”soldater” som klarade de flesta bränder. Till de större eldsvådorna var man ju tvungen att kalla in förstärkning från bland annat Hedemora.

Utrustningen, speciellt längre tillbaka i tiden, var inte särskilt effektiv och när det blev tal om brandbil kom en ”vanlig” lastbil till användning!

Men på själva träningen gjordes det aldrig något avkall. Allt var realistiskt och insatserna rejäla och snabba. Så närstående bild ljuger ju i allra högsta grad – och för de skrattande brandsoldaterna hörde en sådan här situation till undan-tagen. Det var i detta fall fråga om att bränna ner Holmbostugan, under full kontroll – övning alltså!

Länsbrandinspektören var på besök och följde övningen – och bland vik-manshyttekårens folk syns fr.v.: Allan Larsson, Ernst Nordström, Lennart Pettersson, Evert Sandberg, Gösta Holst, Erik Franzén, Per-Hugo Forsberg, Gösta Bergman, brandinspektör Sven Kyhlberg, Karl-Axel Hjort, Ragnar Bergman, Ragnvald Karlsson.