Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Sigvard Persson, avkopplingen vid Stora Norn & hans framgångsrika diktande

Sigvard Persson, avkopplingen vid Stora Norn & hans framgångsrika diktande

Sigvard Persson

Sigvard Persson

I Sme-Nisse Karlssons sommarviste på Stora Norn kom många av hans dikter till. August Perssons son Sigvard hette diktaren som på ett enastående sätt gav uttryck för gamla tiders liv och leverne. Det var svåger Nils Karlsson som upplät sin stuga när Sigvards anda föll på, och det blev åtskilliga gånger under årens lopp.

Sigvard Perssons liv kan indelas i tre faser, nämligen födelsen i Norn (året var 1913) och de första ungdomsåren, därefter flytten till Vikmanshyttan och åren till mitten av 1940-talet och avslutningsvis resterande år i Västerås ”bland alla ställen”…

Sigvards känsla för hembygden den var stark och den var uthållig. Och det är här hans ”minnesskrivande” kommer in i bilden. Hans berättarkonst hörde också till det bästa – och hans konstaterande: när den första sommarstugetiden rådde fanns det både dragspel och gitarrer runt om i stugorna. Och kräftor fanns det gott om, 10-20 tjog kunde man ta upp på en timme och inte att förglömma att fiskefänget var framgångsrikt.

Dikten Utblick kom till sommaren 1959 och var en vacker solnedgång som var orsaken till dokumentationen. En vers låter som följer:

Tvärberget flammar i solens sken

det är lysande prakt,

det kröner höjden

vid Ställudds skans

det över Norn håller vakt.

Och trots de många västeråsåren ”släppte” Sigvard Persson aldrig greppet om hembygden i Norn och Vikmanshyttan. Åttiotre år gammal gick Sigvard ur tiden. Hans dikter, varav ytterligare ett par följer här nedan är ett av många sätt att minnas hedersmannen Sigvard Persson.

 

EN GAMMAL DANSBANA

(minnen från den nedbrunna Knåsenbanan)

Vid svunnen sommarskymning var stilla lördagskväll

så långt tillbaks man minnes allt till fiolers gnäll.

Det hördes skratt å taktfast tramp

å ögon från den tidens vamp

vid Knåsens gamla bana i V-hytte bruk.

Och mycket gäcksamt leende från flickan uti byn

har kommit pojkens rodnad att tona över hyn.

Man löften gav ur ögats glans

en kärleksdrog av yster dans

vid Knåsens gamla bana i V-hytte bruk.

Längre fram på natten när tempot nått klimax

smögo par om par sej ut från dragspel fiol å sax.

Då hördes tjäderns lock så blyg

i busken viskades i smyg

vid Knåsens gamla bana i V-hytte bruk.

De minnen som har ristat inunder mossigt tak

nu skattat förgängelsen å fallit med ett brak.

Elden slagit en epok

förintat allt ur minnets bok

vid Knåsens gamla bana i V-hytte bruk.

Nu tystnat har musiken å glammet, stojs å skratten

som förr så lekfullt ystert hördes eka ut i natten.

Ett svartbränt rös en flaga vid

skall minna om vår ungdomstid

vid Knåsens gamla bara i V-hytte bruk.

VÅR VID NORN

Det luktade malm på vägen

som böjde vid inägans lott,

en yster och stojande skara

drog fram mot dess mynning i blått.

De drog mot sjöar och vatten

mot härbrä´n och sommarhus.

Kring bergen gick ekande skratten

från legio kvinnor och män.

Det var myller av spön och bylten

det var tecken på nytänd brand.

Det var tjärlukt från flammande eldar,

det var vår vid Båthusstrand.

Du skulle se dem Gahn där Du vilar i mullen

förbryllat blev ögat vid jordbunden rot.

Det var där Du i kraft av patron stod på kullen

och älskade tystnad vid klockstapelns fot.