Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > En av många 1930-tals sammankomster på Mojsen

En av många 1930-tals sammankomster på Mojsen

Festdeltagare på Mojsen

Festdeltagare på Mojsen

Att Mojsen var en tillgång som samlingsplats under 1920-30-talen har vi kunnat bekräfta åtskilliga gånger. Både i allvarets stund och när glädjen stod högt i tak. Så här långt efteråt kan vi emellertid konstatera att ”inte alla var välkomna dit” och då gällde det dåtidens politiska och fackliga sammankomster som delvis portförbjöds.

Här bredvid kan vi visa upp ett fotografi från förr då trivlsen rådde – men vi kan ju påpeka att ”jämvikten” mellan kvinnligt och manligt kunde varit bättre, eller hur?

Bland festdeltagarna ser vi bland andra:
Första raden: Ragnar Bergman, Sven Eriksson, Hugo Karlsson, Märta Viberg, Märta Karlsson.
Andra raden: Arvid Gröning, Georg Holst, Göran Elg, Evert Sandberg, Kalle Lövgren, Nils Karlsson, Karl Forsberg, Hilding Elg
Tredje raden: Herman Hellkvist, Ruben Elg, Sven Bergman
Fjärde raden: Ester Eriksson, Emil Eriksson, Carl Sälgström, Edit Sälgström, Ivar Andersson, Gösta Holst

Namnförslag emotses tacksamt!