Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Samfärdsmedlen förr

Samfärdsmedlen förr

Redan under första delen av 1920-talet förärades vår bygd en livligt utnyttjad busstrafik. Ägare och chaufför var Karl Åberg. Två tur- och returresor om dagen via gamla vretbovägen till Hedemora ingick i den första turlistan.

Åbergs buss

Åbergs buss

Sedan egnahemsområdet börjat bebyggas och det omkring 1930 ställts i ordning en väg utmed bruksjärnvägen fram till Mats Jans väg gick morgonbussen (klockan 08.30) över Granbo, Norrhyttan och Bya till staden. Retur vid 12-tiden. Eftermiddagsbussen tog vägen över Vretbo.

Åbergs lilla buss gick vinter som sommar. Vintertid värmdes den första bussen med fotogenkamin. Det dröjde inte särskilt lång tid innan bruksborna kom underfund om kollektivtrafikens bekvämligheter. Resandeskaran bara växte…

Vad kostade det då att ta sig fram och tillbaka till Hedemora? En krona jämnt mellan bruket och Hedemora, enkelresan 65 öre.

Andra världskriget kom med gengas och andra problem. I början av 40-talet sålde Karl Åberg sin busslinje till GDG – ett pionjärarbete var slut. Många äldre vikmanshyttebor minns säkert åbergstiden med stor tacksamhet.

Lindströms taxi

Lindströms taxi

Hur färdades brukets och bygdens invånare om det inte åkte buss? Jo, när seklet var ungt dominerade hästskjutsarna. I stor utsträckning användes också de egna apostlahästarna och om man förpassade sig till järnvägsstationen erbjöd Södra Dalarnes Järnväg tre dagliga turer – morgon, middag och kväll. Och det åktes även en hel del cykel, förstås…

Ungefär samtida med den åbergska bussen kom taxirörelsen. Först Boholm i Granbo, sedan Albin Lindström på bruket (från 1926) och Karl Morell i Jälkarbyn stod för den nymodiga servicen. Lindströms taxi startade som sagt i mitten av 20-talet och höll på ända till 19957. Tala om en mångårig servicegärning!

Gustaf Gustafssons hästskjuts

Gustaf Gustafssons hästskjuts

Hästskjutsen med kusken Gustaf Gustafsson får också symbolisera forna tiders transportmedel, det var främst kommunikationerna med Hedemora som sköttes med häst – sista stadsbudet verkställde förresten så sent som år 1946 (den 24 maj noga räknat). Det ska också sägas, att det var vikmanshytteindustrin stod för och använde sig av detta samfärdsmedel!