Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Restaurering av Gessan

Restaurering av Gessan

På Gessan-holmen

På Gessan-holmen: fr.v.: Emil Borg, Sotvägar Gustavsson, Fredrik Bergman, Gustav Borg i början av 1900-talet