Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Några notiser – året var 1954

Några notiser – året var 1954

Arbetarekommunens årsmöte (mars)
Medlemsantalet vid 1953 års utgång var 448 personer. Till styrelse valdes: Einar Karlsson ordf, Einar Hansson kassör och Ragnar Bergman, Asta Johansson och Elis Lindström.

Metallavdelningens årsmöte (mars)
Medlemsantalet var 389. Styrelsen: ordf Ruben Elg, sekr Erik Olsson, kassör Gunnar Borg samt Gösta Larsson och Martin Björkström. Andre förbundsord-föranden Åke Nilsson gav aktuell information i anslutning till mötet.

Vårens intåg (april)
firades på sedvanligt sätt med majbrasor, sång, tal och musik. På bruket brann valborgsmässoelden uppe på Skolberget. Med Musikkåren i spetsen tågade hem-bygdskören till skolgården, där man sjöng ett knippe vårsånger. Tåget fortsatte sedan till majbrasan där talet till våren hölls av komminister Leif Bergström. Något som tyvärr upprepas år från år är att majbrasan tänds alltför tidigt.

I rätt tid tändes brasan i Källhagsområdet, där egnahemsägarna själva ordnat med firande. Karl Lövgren lästen en vårprolog och den nybildade manskören stod inte hembygdskören långt efter ifråga om välsjungning. Karin Sandberg läste en vårdikt och det hela avslutades med ett praktfullt fyrverkeri.

Den av NTO-föreningarna i Granbo och Hagalund anordnade valborgs-mässan i Granbo blev också välbesökt. Ett par hundra personer hade samlats kring bålet. Kretsordförande John Gunnarsson läste en egenhändigt författad vårdikt och riksdagsman Eric Carlsson talade om gammal tro och seder från förr i samband med valborgsmässofirande. Sedan samlades festdeltagarna i lokalen där systrarna Barbro och Kerstin Bäcklund samt Elvira Mellingen medverkade med vacker sång och Joel Andersson ledde allsången.

Sedan på kvällen dansades våren in i Folkets hus, även ett fyrverkeri brändes av i danspausen.

Midsommarfirandet (juni)
Firande på vanligt sätt med majstångsresning och dans kring stången. Musik-kåren inledde festligheterna med en timmes konsert. Efter stångresningen var dansen i full gång till tonerna av Hammarstedts orkester. Överlärare Gerhard Hedberg tjänstgjorde som lekledare. Tyvärr kom en regnskur ganska snart och avbröt leken. Dansbanan vid Knåsen hann ej iordningställas varför danslystna fick söka sig till kringliggande parker.

Redan i onsdags – den gamla midsommaraftonen – restes i Vikmanshyttan majstång och det dansades på den så kallade Lustholmen på andra sidan Vik-manshyttesjön.

Tennisbesök & dansbanestart (augusti)
Den kände tennisspelaren Kalle Schröder som just nu gör en uppvisningsturné, besöker Vikmanshyttan. Det år fråga om både singel- och dubbelspel men också instruktion i två timmar för klubbens medlemmar. I uppvisningen får tre av klubbens spelare prova sitt kunnande mot den svenske vikingen, Sveriges hit-tills internationellt mest kände spelare.

Den populära dansbanan på Knåsen, som för ett par år sedan nedbrändes, är nu åter uppbyggd. Den ligger inte på samma ställe som förut utan är belägen omkring 200 meter längre bort utefter vägen till Norn. Materialkostnaden har Wikmanshytte bruk stått för medan kostnaderna i samband med bygget har spenderats av idrottsföreningen och ungdomsklubben. Vid invigningen medverkar Vikmanshyttans nybildade spelmanslag med gammal dansmusik medan Bror Nilssons orkester från Hedemora står för de modernare takterna.

Föreläsningsföreningen (oktober)
höll årsmöte, styrelsen omvaldes: Einar Karlsson ordf, Alfred Hedström kassör, Ivar Sättermark sekr och föreståndare samt Harry Andersson och Sven Larsson. Noterat medlemskap: 299 personer. Åtta föreläsningar, två konserter och en filmafton har anordnats. Högsta publiksiffran var 254, vid vårkonserten därefter följde vissångerskan Carin Swensson 198, dr Mats Åmark 182, kapten Axén och Dalregementets musikkår 162 samt redaktör Kjell Collin 156.

Hyland-Elg-intervju (november)
Förre ånghammarsmeden Bror Elg, som på fredagen fyllde 85 år och blev hjärt-ligt uppvaktad på sedvanligt vis, intervjuades på lördagen av Radiotjänsts Lennart Hyland. Hr Elg åkte tillsammans med dottern Helga Elg till Falun, där intervjun inspelades med Hyland talande per tråd från Stockholm.

Så nu kan man när som helst vänta sig att få höra den 85-årige grågossen Bror Elg i Sittinitti (=programtiteln).

Vill du lyssna på intervjun med Bror Elg och Lennart Hyland hittar du den här, på Sveriges radios webbplats!