Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Några gamla ritningar

Några gamla ritningar

Vi vill bjuda på några rariteter i form av mycket gamla ritningar som i allra högsta grad härrör från ”vikmanshytteregionen”. Den exakta åldern på dokumenten vet vi inte men en kvalificerad gissning säger mitten – andra hälften av 1800-talet. Och det handlar inte om några vanliga objekt, utan de här:

  • Svinhus vid Gröna Lund (exteriör), bild 1
  • Kornskruven (översikt med förklaringar), bild 2 & 3
  • Oxstall vid Germundsvret (exteriör), bild 4 & 5
  • Detaljer från Herrgårdens veranda, bild 6
  • Gamla skolan (exteriör), bild 7

Svinhus ska enligt ritningen betjäna sex hushåll och mätte 32 x 14 alnar. Ett årtal på ritningen, 1891, skvallrar om en byggnation i slutet av förförra seklet. Tilläggas kan att svinhuset på ritningen är nummer ett i raden av två svinhus, båda i närheten av dåvarande bostadsfastigheten Gröna Lund i den så kallade Täkten.

Kornskruv. Ritningen ger en översiktsbild av byggnaden, benämd ”Profil efter takåsen” samt en beskrivning på gammalstavning i ett antal punkter. Måttskalan är förstås i alnar. Magasinets kapacitet: 1000 tunnor.

Projektets titel: Korn-Skruf eller Sädestorkningsmagasin

Oxstall. En fyrkantig byggnad med plats för sex djur. Lika vanligt, eller kanske vanligare, uppfördes dylika byggnader i sexkant. Måttskalan i fot. Exteriören i synnerligen vackert utförande. Här trivdes dåtidens dragare fullt ut, kan vi förmoda. Oxstallet vid Germundsvret – beläget ”på andra sidan Vikmanshyttesjön”.

Herrgårdsveranda. Fint skulle dej ju vara, och det lyckades dåtidens byggherrar med i det här falllet. Vi visar en detaljritning där fantasin kommer ifråga. Herrgården har gamla anor, den ursprungliga byggnaden kom till under 1720-talet. Den här utsmyckningen är förmodligen av något yngre datum, kanske under den Ulffska tiden. Måttenhet: fot.

Gamla skolan. Vi hoppas och tror att vi är rätt ute vad gäller vår sista byggnad. En mycket rent och stiligt hur som utgjorde den första skolan i Vikmanshyttan. Måttenheten är alnar. Byggnades längd i meter: ca 23-24. Gamla skolan, som titularen är, på Bastbacken (området så kallat en gång i  tiden) användes fram till 1916 då nya bruksskolan uppfördes.