Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Andra världskrigets mobiliseringsplaner – för lantbruket

Andra världskrigets mobiliseringsplaner – för lantbruket

Under andra världskriget upprättades en lång rad mobliseringsplaner, så också för lantbruksegendomarna i Vikmanshyttan och Nyhyttan. Alla planer var naturligtvis hemliga men så här långt efteråt kan vi ”röja” några fakta. det vill säga vilka resurser som stod till buds om något skulle hända.

Överblockledare var inspektor Alfred Ingefeldt och till sin närmaste hjälp hade han rättare Herman Andersson och stallkarlen Axel Romlin samt som ”kvinnlig rådgivare” Hanna Andersson i Nyhyttan. Hela mobliseringsstyrkan bestod av 18 personer.

Några fordon – varken lastbilar (med gengasaggregat) eller traktorer – fanns vid den tiden inte att tillgå men av de 22 dragarna, som benämningen var, kunde 12 disponeras vid eventuell utryckning. En självbindare stod också till förfogande.

Såvitt vi känner till behövde planerna aldrig sättas i verket men på papperet var allt förberett på ett minutiöst sätt.