Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Luffarna – de objudna gästerna

Luffarna – de objudna gästerna

Det fanns gott om luffare förr i tiden i våra trakter. Det var en kategori människor som verkligen tog dagen som den kom, levde ett liv som var helt annorlunda det som strävsamma bruksbor vant sig vid. Bygdens bönder fick ofta besök och det hände inte sällan att de gjorde ett och annat dagsverke för mat och logi i ladugården i gengäld.

På Bruket höll de objudna gästerna gärna till i degelstålverket. Där var det gott och varmt. På ugnarna lagades maten och nätterna tillbringades på något tidningsunderlag eller några säckar med mjukt innehåll. Luffarna höll även till i smedjan och smältverket. På den sistnämnda arbetsplatsen användes deg av råg-mjöl som tätningsmedel vid ståltappningen – av detta rågmjöl bakade besökarna bröd när tillfälle gavs,

En av dåtidens skomakare, Klas Andersson, härbärgerade ofta luftare. Efter sedvanligt kaffedrickande tackade de för sig och försvann. Men det hände ofta att samma luffare återvände till den tillfälliga ”bostaden”.

I regel hade luffarna något slag av handbagage. Det kunde vara en unikabox men ofta endast ett knyte, en näsduk eller annat tygstycke upphängt på en pinne. Där förvarades ett antal småsaker för försäljning, exempelvis skoremmar, sy-. knapp- och säkerhetsnålar, knappar och sist men inte minst de så kallade luffararbetena, det vill säga diverse ståltrådsarbeten. Välluktande äggtvålar fanns också ibland i sortimentet.

Luffartecken

Luffartecken

Har ni hört talas om luffartecken? Jo, när luffarna vandrade runt på olika ställen kunde man se olika tecken vid dörrar och grindar. Tecknen kunde be-rätta för andra gelika vad det var för slags folk som bakom dörrarna och hur de brukade bemöta en vandringsman. Ibland rispades tecknen in men oftast skrevs de med blyerts bredvid dörrarna. En provkarta över dylika luffartecken presenteras här ovan – tillhörande teckenförklaring följer här nedan.

Luffarna i Vikmanshyttan med omnejd förekom mestadels i slutet av 1920- och början av -30-talen. Denna annorlunda epok ändades efter några år in på sistnämnda decennium.

Luffartecknens betydelse:

 1. Folket är fientligt sinnade
 2. Akta er för hunden
 3. Var försiktig, ett brott har nyss blivit begånget
 4. Ägaren är mycket hänsynslös
 5. Var försiktig, så att du inte fängslas
 6. Här får man pengar
 7. Intet att göra, onödigt att fråga
 8. Varning för hundar och våldsamma personer
 9. Här skänkes mat
 10. Frun är ensam hemma med några tjänsteflickor
 11. Här kan man skrämma hyresgästerna
 12. Här bor ömhjärtade kvinnor
 13. Här bor en polis
 14. Simulera sjukdom
 15. Här möter man motstånd
 16. Ingenting att frukta, var bara efterhängsen
 17. Här får man en slaf
 18. Tala om religion för att väcka medlidande