Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > ”Kvinnorna i Byn”

”Kvinnorna i Byn”

Vi vill också göra den intresserade läsaren uppmärksam om det vi kallar ”Kvinnorna i Byn”. Och det gör vi med hjälp av Sonja Johanssons (förresten dotter till nedanstående Ebba Eriksson) uppsats En rundvandring i Byn från februari 1994. Där utkristalliseras en oktett kvinnor som alla hade det gemensamma att under ett stort antal år varit Byn-innevånare.

Det rör sig om åtta engagerade kvinnor, de flesta födda under senare delen av 1800-talet och följaktligen aktiva några decennier in på nästkommande århundrade. Mycket aktiva, ska tilläggas. Ingen rädd för att offra tid och ork för att åstadkomma ett bättre samhälle. Det skedde genom engagemang i politiska frågor eller i ideella sammanslutningar. I sammanhanget ska vi komma ihåg att det ännu inte var så vanligt att brukets kvinnliga invånare syntes till – eller rent av inte fick vara med – i dylika kretsar.

De åtta kvinnorna i Byn – och därtill då i mångt och mycket vikmanshyttepionjärerna – i bokstavsordning och med angivna aktiviteter:

  • AGDA ANDERSSON — Unga Örnar, Röda korset, Hembygdskören
  • ELIN BOSELIUS Röda korset
  • EBBA ERIKSSON — Koop. Kvinnogillet
  • ANNA HAMMARSTRÖM — Kvinnoklubben, Arbetarkommunen, Kommunalfullmäktige
  • ASTA JOHANSSON — Kvinnoklubben, Arbetarkommunen, Kommunalfullmäktige, Röda Korset
  • ESTER LANDSTRÖM — Kvinnoklubben, Koop. Kvinnogillet, Arbetarkommunen
  • HULDA LARSSON — Koop.Kvinnogillet
  • SIGRID LUNDGREN — NTO, Röda Korset, Barnavårdsnämnden