Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Dansade du också på Knåsen nån gång?

Dansade du också på Knåsen nån gång?

Knåsen

Knåsen

Dans på Knåsen

Dans på Knåsen

Den idylliska utedansbanan på Knåsen var under en lång rad av somrar en omtyckt samlingsplats där det dansades och trivseln stod i högsätet. Det var tal om dansbana nummer två, för den ursprungliga banan brann, eller rättare sagt brändes ner. Och tre-fyra år in på 1960-talet var det tyvärr dags att stänga knåsenbanan. Trots att anläggningen rustades upp riktigt ordentligt fanns ingen framtid. Idrottsföreningen hade huvudansvaret för danstillhållet men orkade inte med att driva det vidare.

Några personer på bruket hängde upp sig på att dansbanan skulle ha legat på den ursprungliga platsen eller rent av mera centralt. Ja, förslag fanns men inte viljan och orken att driva Knåsen vidare.

Beträffande den ursprungliga dansbanan på Knåsen har vi hittat uppgifter i August Perssons förträffliga dagbok som berättar om midsommardagen den 24 juni 1917. Den dagen deltog den gode och ambitiöse August P. med att blåsa bas på premiärdansen på nyuppförda dansbanan.

Som vi nämnde här ovan fick denna dansbana, nummer ett, ett mycket tråkigt slut. Några pojkars lek med tändstickor, sägs det, resulterade i att den ärorika utedansbanan skattades åt förgängelsen. Detta hände år 1953.

Förresten, dansade du på Knåsen nån´gång?