Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Forna tiders sjöfrakt

Forna tiders sjöfrakt

För drygt 100 år sedan fanns på Bruket två träpråmar. Det största av flyte-tygen användes dels för att transportera smältstycken från stallbacken över Vikmanshyttesjön till Nyhyttan för vidare befordran per häst till Thurbo för uträckning, dels för att frakta oxar över sjön. Den mindre pråmen brukades när man slådde fräken ute på sjön.

Vid oxfärder, när sjön blåste upp, kunde det hände att pråmen kantrade och djuren hamnade i vattnet. Oxarna var dock duktiga simmare varför några all-varliga olyckor aldrig inträffade. Den mindre farkosten utnyttjade brukspojkarna ofta – utan lov förstås – som badbrygga. Försågs den också med en trappa eller något liknande hade de badlystna ordnat ett hopptorn åt sig.

Vikmanshyttepråmarna var emellertid små till formatet i jämförelse med de två pråmar som trafikerade Stora Norn. På en sådan lastades upp till 60 häst-laster järn. På nätterna, då sjön var som lugnast, roddes dylika laster från båt-huset i Norn upp till Sax-Rönningen – en resa på gott och väl åtta timmar.

Lommen och Föreningen kallades nornpråmarna, vad vikmanshyttefarkosterna hette har gått vår historiska näsa förbi… Beträffande nornfarkosterna så figurerar också ett annat namn, nämligen Trögelin – och Lommen.