Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Erik & Jonas!

Erik & Jonas!

Erik & Jonas

Erik & Jonas

Kan Ni gissa vad de båda herrarna har för sig?

Inte alls lätt att lura ut, ska tilläggas…

Dylika förehavanden ägde förr rum vart tredje år – numera vart fjärde!

OK, utdelningen av röstsedlar är rätta svaret.
En bild från 1950-talet ska tilläggas och brukskarlarna lystrade till efternamnen Larsson respektive Creutzer.
Och placerade på trappan utanför Folkets Hus uti Vikmanshyttan.

Numera är rutinerna en hel del förändrade, tror vi…

Vad det stod på röstsedlarna får fortsättningsvis var okänt!