Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > En bit av brukskulturen bara försvann

En bit av brukskulturen bara försvann

Gamla brukskontoret

Gamla brukskontoret

Vidstående bild är hämtad från det gamla brukskontoret som uppfördes år 1939. Till interiörerna hörde ett antal väggmålningar, som en arkitekten/konstnären Henning Möller exponerade. Det handlade om målningar såväl i kontorets vestibul som i det påkostade mötes- och konferensrummet.

Som synes är det från den sistnämnda miljön som bilden är tagen och målning-arna här föreställer bland annat olika arbetsmoment från degelstålverket. Det var förresten där som det världsberömda verktygsstålet CRU tillverkades.

Men så hände det för ett antal år sedan det som inte fick hända. En av brukarna som tillhörde kategorin ersättningsetableringar skulle rusta i lokaliteterna – och målade över alltsammans. Det var ju inte bara synd det som skedde utan ett oriktigt ingrepp i den gamla brukskulturen, kan tyckas! Nya tider behöver inte helt betyda nya influenser påstår vi med en stor portion envishet…

PS
Visa respekt och förståelse för gamla Vikmanshyttan
Tack vare engagerade bruksbor kunde delar av målningarna återställas, de i f.d. konferensrummet – men inte de i vestibulen.

På senare tid tycks nya ”hot” kommit i dgen om nya övermålningar men de har dessbättre undanröjts.

Vi hoppas verkligen att de trekvartsekel gamla målningarna får vara kvar,

I sammanhanget kan vi inte låta vli att påminna om tidigare ”rivningsraseri i gamla Vikmanshyttan, såväl inom industrin som i samhället. Varför fick inte kasernen London och den sista hyttan vara kvar – bland många andra fastigheter.