Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Brukstidningar från anno dazumal

Brukstidningar från anno dazumal

Gamla lokala avisor

Gamla lokala avisor

LIPSTICKA
var 1920-talets första tidning med Smylbo-Frans som redaktör och Kiviks Hasse som ansvarig utgivare. Redan här stiftar vi bekantskap med dåtidens brukshumor med många underfundiga skrivningar och namn. Lipsticka var också till omfånget den största och innehöll både artiklar och annonser. Sex välrenomerade herrar lär ha legat bakom denna skapelse till lokaltidning, nämligen Viktor Andersson, Emil Forsberg, Edvard Sundström, Oskar Holst, Gustaf Löfblad och Erik Larsson.

I det här fallet fastnade vi för mångfalden bland de trettio annonserna; Vikmanshytte Konsumentförening, Vikmanshyte Slakteri & matvaruaffär, Bröderna Torstenssons Skrädderi- & Herrekipering, Måleriarbeten-A. Danielsson (tel. Jelkarbyn 9 B), All slags stickning-Ester Hedvall, Granbo. Vidare J.E. Holst Smides- & Reparationsverkstad, Byggnadstimmer-O.Holst, A.Carlsson-Manufaktur, Specerier och diverse varor, Prima Honung-F. Hammarström, Bil-Karl Lundgren, Äkta Honung-K-G Andersson, Granbom med flera.

FLUGSMÄLLAN
kom ut till påsken 1928, ett organ för skolbarnens ”påskskräll”. Även här kommer ”det lustiga” fram på direkten: Flugsmällan utkommer idag regel-bundet första gången, och såsom av namnet framgår, skall den redan från början vara ett verkligt fredsorgan. Tidningens fyra sidor innehåller flera lokalnotiser och en mängd annonser, dubbelt så många som i nyssnämnda Lipsticka – de flesta med hedemoraanknytning.

Talgdanken

Talgdanken

TALGDANKEN
utgavs av ABF-avdelningen 476 i Vikmanshyttan och dess presentation gjordes per vers. Som ödmjuk främling ibland skrifters skara, bland ortens blaskor gör jag min entré… Vintern 1940-42 kom tidningen, välredigerad och med fylligt innehåll. Tyvärr blev vinternumret både det första och sista utgåvan.

Ett inlägg i samhällsdebatten från denna tidning: Fiskeintresserade vikmanshyttebor som äga fiskekojor vid Stora Norn, ha beslutat att inlämna en petition till vägmyndigheterna med begäran om att cykelbanor skola anläggas då man bygger den nya vägen till Nisshyttan. Men framhåller, att cykeltrafiken kommer att bli rätt stor. Genom anläggandet av två banor, en på varje sida om vägen, har man möjlighet att införa enkelriktad cykeltrafik, framhåller de fiskeintresserade.

CRUSIDULLEN
kan man nog kalla en fackföreningstidning, Sex fantasifulla karlar inom SIF-klubben tänkte till och satte detsamma på pränt. Det blev samtidigt ett slags nyårshälsning till bruksborna.

Signaturen Ironicus undrade bland annat

  • var vattnets fryspunkt ligger, då det nästan varit -20 grader och fortfarande finns ingen ishockeybana färdigspolad
  • vi som inte fick gratis julgranar till julen, om vi som kompensation erhåller gratis lövruskor till midsommar
  • om det inte borde byggas nödvändigare saker än alla dess nya affärer som skjuter som svampar ur jorden

Det aktuella inslaget presenterades på vers (om operetter på Folkan, dåligt under håll av vägar och gator, CRU-fotbollens ”bakåtsparkar” och förhoppningar om stora löneförhöjningar), i Ordet Fritt kom en före detta bilägare till tals om hedemoravägens usla standard och under Sportigt förhandsanmäler redaktionen om både hockey-bockeyturnering och CRU Olympiad på skidor.

Till slut kunde tidningen berätta om hr Jönsson som länge gått arbetslös – en dag kom han hem till sin fru och utbrast glädjestrålande: I dag har jag ett jobb – åt dig!

Sammanlagt sex lokala tidningar har vi noterat: VICTORIA (från år 1897), BASAR-TIDNINGEN (1910), LIPSTICKA (1922), FLUGSMÄLLAN (1928), TALGDANKEN (1940-41), CRUSIDULLEN (1963.