Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Barn och tändstickor (tidningsnotis från år 1944)

Barn och tändstickor (tidningsnotis från år 1944)

Några småpojkar i Vikmanshyttan skapade i onsdags kväll en liten extra valborgsmässobrasa vid platsen för det traditionella vårbålet på Skolberget.

Genom uppröjningen omkring platsen i våras samt hopsamlandet av ris och en massa skräp hade bildats en väldig hög av samma storlek som den man offrade sista april. Pojkarna hade kommit över tändstickor och frestades under sina lekar i hagen att avprova elddonen på rishögen.

Inom kort flammade alltså brasan för fullt. Dessbättre kilade en av pojkarna hem och berättade händelsen för föräldrarna. Några åtgärder för släckning voro inte möjliga utan man hade bara att låta högen brinna samt ordna med vakthållning. Inför den nu tydligen inträdda sommarvärmen och risk för eldfara av allvarligare art anmodas föräldrarna att i görligaste mån tillse att barn inte kommer över tändstickor. Detta så mycket mera just nu då genom uppröjning och gallring av parker och hagmarker stora rishögar ligger hotande nära byggnader och skogspartier.

(Var tid har sina problem, eller hur? Vi erinrar oss i detta sammanhang den i förväg nerbrunna sista april-brasan nedanför Folkets hus i slutet på 1960-talet.)