Gamla Vikmanshyttan > Annat se- & läsvärt > Bagerskor, vilka och var ?

Bagerskor, vilka och var ?

Nyhyttans bagarstuga, efter tidigare renovering

Nyhyttans bagarstuga, efter tidigare renovering

Frågan är ju tu-delad, kan vi konstatera. Svaret blir också ”halv-bra”. Vi klarar nämligen bara berätta om platsen för bakandet.

Till hundra procent säkert: Bagarstugan återfanns i Nyhyttan, men namnen på bagerskorna klarar vi inte av.

Den nyhyttska bagarstugan var belägen utmed vägen till Stelbo, användes flitigt av byns alla invånare. Där bakades årsbehovet av såväl mjukt bröd som knäckebröd. Vid bärtiden bakades speciella bärkakor, som var mycket begärliga för byns barn, som gärna ville vara med och provsmaka.

Förutom bagarstugan fanns i samma byggnad ett utrymme som användes för diverse smidesarbeten. Där ordnades också ibland i samband med helger och bemärkelsedagar dans för byborna till tonerna av en gammal grammofon.

I ”gamla bagarstugans” miljö där flitiga bagerskor håller på med att baka knäckebröd

I ”gamla bagarstugans” miljö där flitiga bagerskor håller på med att baka knäckebröd

Bagarstugan blev senare slipkammare, tidigare slipades verktyg och liarpå en slipsten. Rummet intill slipkammaren användes sedan som garage, Byggnaden, som inrymmer bland annat bagarstugan, har renoverats och är numera i privat ägo.