Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Norrhyttan > Många småindustrier & hantverkare

Många småindustrier & hantverkare

Under 1800-talet fanns i Norrhyttan ett för en bondby ovanligt mångskiftande centrum för hantverk och småindustri. Det mesta var koncentrerat till Norrhytteåns lopp genom byn. Där förekom ett vattendrivet maskintröskverk, linkokare och skäkt, benstamp, tegelbruk, två kvarnar (övre och nedre), ett litet sågverk och sist men inte minst betydelsefullt, talrika smedjor där sysselsättningen i huvudsak bestod av liesmide.

En brand som uppstod i dåvarande linberedningsanläggningen (med lättantändligt material) ödelade de flesta träbyggnaderna utmed ån. Det var vid  tiden före Laga Skiftet. Senare uppfördes en ny kvarn, i tegel.

Norrhyttedammen tjänade tidigare som vattenreservoar för kvarnarna och andra anläggningar men torrlades år 1919. Och apropå dammar, i Piltdammen lär de första dopen inom baptistförsamlingen i Hedemora ägt rum!