Gamla Vikmanshyttan > Byarna > Norrhyttan > Baptisterna i Norrhyttan

Baptisterna i Norrhyttan

Gustaf och Hulda Hellkvist

Gustaf och Hulda Hellkvist

Makarna Hulda och Gustaf Hellkvist var två av initiativtagarna till bildandet av baptistförsamlingen i Norrhyttan. Detta skedde sommaren 1884. Nio medlemmar antecknade sitt medlemskap från början, som sekreterare C.A. Hedlund med stor tillfredsställelse noterade.

Vid en sammankomst året därpå drogs riktlinjerna upp för kommande mötesverksamhet. Där beslöts bland annat att ”hafva brödsbrytelse första söndagen i Norrhyttan och tredje söndagen i staden i hvarje månad samt församlingsmöte fjärde söndagen i hvarje månad i Norrhyttan eller staden”.

Efter sju års verksamhet, i maj 1891, kom frågan upp om församlingen skulle delas eller koncentrera hela sin verksamhet enbart till Norrhyttan. Enighet om framtiden kunde till slut skapas: det blev en församling i Norrhyttan och en i Hedemora.

Sedermera bildades även en syförening, ”Flit och seger”, och dess tolv första medlemmar var Hulda Hellkvist, Anna Eklund, Karin Andersson, Anna Isaksson, Hanna Sjögren, Hanna Berlin, Ulrika Holst, Wilhelmina Flodström, Karolina Bergman, Hulda Karlsson, Elida Flogström och Gustaf Hellkvist. Syföreningen vann allt större spridning bland kvinnorna i byarna Jälkarbyn och Norrhyttan men också i Vikmanshyttan och Ingvallsbenning.

Vi kan notera en nära nog halvsekellång verksamhet i baptisternas regi.