Gamla Vikmanshyttan > Brukssamhället > 1930-40-talens Solhaga

1930-40-talens Solhaga

Startskottet för egnahemsområdet Solhaga skrivs till 1929. Visserligen hade en handfull äldre fastigheter kommit till under 1900-talets två första decennier, byggda av Gustaf Pettersson, Magnus Lindström, Edvard Sundström och Richard Sundström. Området hette då bl.a. Storsveden, Källhagen, Mats Jans Lycka eller Hage.

Den rejäla satsningen började emellertid under 20-talets sista år. Premiärårets tre nybyggare var Gustav och Lisa Andersson, August och Berta Bergman samt Fredrik och Hildur Sundström. Under året 1930 följde sedan inte mindre än tio villor. Under 30-talet uppfördes sammanlagt 41 egnahem och under 40-talet 26 stycken.

Här nedan ses ett antal fotografier över slumpvis utvalda fastigheter från ovannämnda tidsperiod. Bilderna är tagna 1999 men namnuppgifterna härrör från respektive egnahems första ägare.

Tack vare projektarbetet inför Solhagas 70-årsjubileum kan denna dokumentation presenteras. Fotograferingen ombesörjdes av Leif Hagman och Per-Olof Andersson, medan det mesta av faktaunderlagen togs fram av Sören Mattsson. Heder åt denna trio hembygdsintresserade! Heder även åt Bo Chef som också han tidvis deltog i dokumentationen.

Bilderna visas utifrån gatuadress, dessutom anges byggår och namn på första ägare.