Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Ytterligare några barnrika familjer i byarna Jälkarbyn, Norrhyttan och Västanå

Ytterligare några barnrika familjer i byarna Jälkarbyn, Norrhyttan och Västanå

Här följer lite information kring ännu familjer som levat och verkat i byar kring brukssamhället. Tyvärr har vi inte lyckats /hitintills i alla fall/ inhämta önskad fakta. Vi hoppas därför kunna ”fylla på” med uppgifter med årtal, namn på ingifta personer – ja, mycket mera som är intressant i sammanhangen…
Vi är naturligtvis också öppna för annan dokumentation under rubriken Vikmanshyttefamiljer, vi menar fakta om andra familjer i vårt samhälle och bygden däromkring.

JÄLKARBYN

Familjen Per & Lovisa Eklund
Per född i Västanfors 1847 – Lovisa född Ersdotter 1855 i Söderbärke. Familjen bodde dels i Rönningen, dels i Uggelbo och sist i Otts när Per blev änkling. Pers huvudsyssla var skomakeriet men tjänade också som dagkarl i lantbruket i Jälkarbyn.

BARNEN blev troligtvis nio till antalet, nämligen
· Henning 1879
· Karl Edvard 1880
· Elin Charlotta 1882
· Anna Elisabet 1885
· Hedvig Henrietta 1888
· Gustaf 1890
· Klara Adelia 1892
· Ivar Gustaf 1894
· Katarina Lovisa 1897

Familjen Karl-Erik & Anna Åsberg
Karl-Erik född 1863 i Aspeboda, död 1922 i Jälkarbyn – Anna född Ryberg 1870 i Malung – död 1952 i Jälkarbyn.

BARNEN:
· Agnes 1897 – 1974 g.m. Emanuel Vikblad
· Anna 1899 – 1986 g.m. Olof Hedin
· Algot 1901 – 1963
· Albin 1904 – 1982 g.m. Anna Nordgård
· August 1907 – 1983 g.m. Emelia
· Ruth 1909 – […]
· Eivor 1912 – 1981 g.m. Rune Ingvar Ström

Familjen Anders & Johanna Eriksson
Anders levde mellan åren 1819 – 1894. Han var gift en andra gång, då med Johanna Matilda Lundvik 1843 från Ihrsta socken.

BARNEN:
· Johanna Paulina 1869
· Anders Fredrik 1873
· Maria Charlotta 1875
· Anna Fredrika 1877
· Ida Christina 1880
· Beda Matilda 1884

NORRHYTTAN

Familjen Elof & Johanna Andersson Lundgren
Familjen bodde i gården Höglunda, tidigare kallad Elofs.
Elof var född 1840 gick bort 1888 – Johanna född Persdotter 1842.

BARNEN:
· Anna Fredrika 1865
· Johan Fredrik 1868
· Johanna Vilhelmina 1870
· Axel Viktor 1874
· Ernst August 1875
· Hilda Kristina 1880
· Signe Naemi 1883
· Klas Vilhelm 1885

Familjen Lasses Anders & Karin Jansson
Anders levde mellan åren 1838 och 1927. Karin Andersdotter från Granbo hade 1845 som födelseår. Familjen levde och verkade på Lassesgården, flyttade till Anders Elovs med familj 1870

BARNEN:
· Anna Katarina 1865
· Margareta Kristina 1866
· Karl Fredrik 1868
· Anders August 1870
· Nils Johan 1872
· Klas Vilhelm 1876
· Johanna Vilhelmina 1878
· Hulda Elisabet 1880
· Hanna Maria 1882
· Hulda Elisabet 1885

Familjen Anders & Kristina Hedström
Anders från Petters, född 1859 – Kristina från Hams (sedermera Hedenslund), född 1861. Hemmanet kallades Larses, senare Lindgrens och när detta skrivs: Hellströms.

BARNEN:
· Hanna 1885 – 1887
· Sofia 1887 – 1887
· Klas Viktor 1888
· Elsa Margareta 1890 – 1895
· Hanna Maria 1892
· Arvid 1894
· Axel Emanuel 1896
· Elsa Margareta 1897
· Ejnar Andreas 1899
· Arvid Edvard 1901
· Karl Artur 1904 – 1916

Hanna och Sofia omkom båda vid en brand på gården.

Familjen Anders & Christina Andersson
Anders levde mellan åren 1834 och 1893 – Christina, född Jansdotter, 1841 – 1921. Familjen ägde Vassgården från 1865 fram till 1914 då sonen Carl ”tog över”.

BARNEN:
· Johan 1866
· Anna 1872
· Carl 1873 – 1927 g.m. Emma Carlsson
· Kristina 1876
· Karin 1876
· Anders 1879
· August 1881

VÄSTANÅ (VESTANÅ)

Familjen August & Albertina Hedmark
Hedmarks ägde gården i Västanå mellan åren 1910 – 1946. August kom från Sotbo i Norn, där fadern var skogvaktare.

BARNEN:
· Karl                       
· Anna                                    
· Elin
· Erik                       
· Sven                                    
· Elsa
· Nils                       
· Mats                                    
· Vera

Familjen Wilhelm & Johanna Vengelin
Wilhelm född 1867, från Sols – Johanna från Eckes i Haganäs, född 1866.
Familjen flyttade från Hagbergs i Utah år 1899. Sonen Gösta köpte hemmanet 1937

BARNEN:
· Ivar                                     
· Hanna
· Isedor                                  
· Helge
· Helga                                   
· Jenny
· Gösta 1906

Som tydligt märks saknar vi ett stort antal uppgifter av skilda slag. Hjälp oss gärna i arbetet att komplettera ”familjesidan”