Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Carl Erik & Matilda Torstensson

Familjen Carl Erik & Matilda Torstensson

Familjen Carl Erik och Matilda Torstensson

Torstensson-familjen vid tiden av 1920-talets mitt -nedre raden, fr.v.: Carl Erik Torstensson, Yngve Sandberg, Lisa Sandberg, Arne Sandberg, Matilda Torstensson, Ingegerd (Gerd) Wiewegg, Siri Wiewegg, Britta Torstensson, Lotten Torstensson, Gulli Torstensson övre raden, fr.v.: Karl Sandberg, Ingrid Torstensson, Gunnar Torstensson, Karl Wiewegg, Emil Torstensson, Karl Torstensson, Estrid Svensson, Erik Torstensson – (i fet stil återges makarna Carl Erik och Matilda samt samtliga deras barn)

CARL ERIK TORSTENSSON
(f. 1867 i Himmeta socken, Västmanland –  d. 1934 i Vikmanshyttan)

Gift 1889 med

ANNA KRISTINA MATILDA f. Lundberg
(f. 1862 i Norrköping – d.1944 i Vikmanshyttan)

Barnen: Karl, Gunnar, Lisa, Siri, Erik, Emil

Västmanlänningen Carl Erik började sin yrkeskarriär i Stockholm. Tjugofyra år gammal kom han till Vikmanshyttan, köpte soldattorpet Sundbergs rote i Granbo. Familjemedlemmarna ”aktiverades” allt eftersom och när 1920-talet var ett faktum förverkligades drömmen om ett eget skrädderi. Torstenssons skrädderi var ett faktum. I mitten av decenniet omfattade verksamheten ett 25-tal sömmerskor. Och sönerna Karl och Gunnar hade öppnat rörelse i Västerås.

Carl Eriks delaktighet varade dock inte längre än ett drygt tiotal år, den borne affärsmannen gick bort redan år 1934. Detta betydde i sin tur att de två yngsta sönerna Erik och Emil tog över i Granbo och efter vissa förändringar i driften fanns skrädderiet kvar ett par tre decennier, det gamla genuina hantverket hade hunnit genomgå en utveckling som mest handlade om ”stordrift”.

Minnet av Torstenssons skrädderi lever dock mycket starkt den dag som i dag är och därmed den ambitiösa familjen Torstenssons verksamhet…

Barnen:

Karl 1889 – 1959 gift med Lotten

Gunnar 1891 – 1955 gift med Ingrid Jurlin

Lisa 1894 – /…/ gift med Karl Sandberg

Siri 1894 – /…/ gift med Karl Wiewegg

Erik 1898 – 1967 gift med Ester Grahn

Emil 1902 – 1980 gift med Greta Eriksson