Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Karl & Karin Stam

Familjen Karl & Karin Stam

Familjen Karl & Karin Stam

Familjen Karl & Karin Stam

KARL STAM (f. 1896 – d. 1970)

Gift med:
KARIN LARSSON (f. 1904 – d. 1976)

Barnen: Tore, Gunborg, Allan, Åke, Margit, Anna-Lisa, Sven-Gunnar, Roland, Lennart.

Gården Haganäs i Nordanby är från första delen av 1800-talet. År 1895 såldes gården till Anders Eriksson Stam och hans hustru Elin, född Stam, från Våmhus. Här bodde de med barnen Anna och Karl samt Anders far Erik Andersson tillika Elins föräldrar.

Sonen Karl och hans hustru Karin övertog gården år 1927. Karl hade alltså rötter i Våmhus. Denna plats präglades på den tiden av ett religiöst liv och leverne, och baptisterna hade där ett säkert fotfäste. Karl var en person med gott humör och genuin gästvänlighet. Familjens bekantskapskrets var imponerande stor och det var aldrig svårt att skaffa extrahjäp till höskörd, slakt eller stortvätt.

Allehanda produkter från gården kunde också avyttras till de stora solhagafamiljerna på den tiden. Det hände förstås att Stam-Kalle fick använda sig av pigor och drängar för att allt skulle gå i lås på bästa sätt. När han emellanåt fick koppla av en stund blev det oftast i sällskap med den högt vördade smeden Gunnar Borg på bruket. Då var det dags att spela schack.

Karin Stam, född Larsson, kom från från Garsås i Mora. Husbondens glada kynne smittade ofta av sig på mor i huset. När hon plockade fram sin cittra och spelade stämde ofta maken in i sången. Repertaren varierade mellan profant och religiöst.

Det stamska hemmet stod alltid öppet för besökare, inte minst bland det uppväxande släktet. Barn och ungdomar från trakten, också från bruket och till och med Königshyttan, gillade visiterna hos gårdens ungar.

Då far och mor var borta tog yngsten Lennart över egendomen.

BARNEN
Tore 1923 – 1972 g.m. Margit Erlandsson
Gunborg 1929 1) g.m. Ingvar Yxfeldt, 2) sambo m. Per Nord
Allan 1930 – 1988 g.m. Siv Glämsta
Åke 1931 – 1994 g.m. Jenny Olander
Margit 1934 – 1968 g.m. Gösta Karlsson
Anna-Lisa 1935 g.m. Gunnar Olofsson
Sven-Gunnar 1938 – 2002 g.m. Gunilla Eriksson
Roland 1941 g.m. Eva-Kajsa Friberg
Lennart 1947 g.m. Inger Bolander