Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Gottfrid & Olga Nordström

Familjen Gottfrid & Olga Nordström

Gottfrid Nordström

Gottfrid Nordström

Olga Nordström

Olga Nordström

GOTTFRID NORDSTRÖM
(f. 1875 i Äppelbo – d. 1936 i Vikmanshyttan)

Gift med:
OLGA  KARLSSON
(f. 1895 i Stora Skedvi – d. 1956 i Vikmanshyttan)

Barnen: Tore, Ernst, Sven, Inga, Tage, Yngve, Rut

Familjen Nordström flyttade 1921 till gården Karlsborg i Jälkarbyn, samma år som Gottfrid anställdes som ladugårdsförman vid Jälkarby-egendomen. Dessförinnan hade familjen bott i Stora Skedvi och en tid i Prästhyttan.

1920-30-talens ”statarliv” innehöll en lång rad av umbäranden, såväl inom arbete som boende. Detta gällde även i hög grad inom den strävsamma familjen Nordström. Att hushålla på bästa sätt var förstås självklart och nödvändigt, exempelvis höll mor Olga alla barnen med hemsydda kläder.

I det nordströmska hemmet var det stor plats för sång och musik. Religiositeten fanns där också, särskilt hos modern. Medlemskapet inom Betaniaförsamlingen präglade ofta den stora familjens göranden. Men även bildningshungern löstes genom studier av Bibeln och Evangelii Härold. Dessutom kunde den sociala biten förverkligas genom återkommande lördagsbesök i hemmet av förbiresande bruksbor och andra som skulle göra sina ärenden i Hedemora. Då kom husbondens debattlusta och slagfärdighet väl till pass… Det ska också noteras, att Gottfrid Nordström ofta var anlitad av närliggande bönder då det var problem med deras kreatur.

År 1936 inträffade en familjetragedi då Gottfrid plötsligt och utan förvarning gick bort. Mor Olga blev ensam med fem minderåriga barn. En verkligt prövosam tid väntade, även om tiden läkte en del sår. Så blev Olga emellertid sjuklig. Familjen flyttade från Karlsborg och den nya adressen blev Ottsgården.

Gottfrid hade fyra söner i ett tidigare äktenskap där hustrun dog. Det var Lars, Erik, Gustav och Ingvar. De tre äldsta utvandrade senare till Amerika.

BARNEN
Tore 1916 – 1998 g.m. Maja Stenlund
Ernst 1918 – 2011 g.m. Mary Karlsson
Sven 1921 – 1997 g.m. May Andersson
Inga 1923 g.m. Sture Löfgren
Tage 1925 – 2010 g.m. Ulla Berg
Yngve 1930 1) g.m. Eva Kärnbo; 2) g.m. Marie-Louise Foogde
Rut 1933 1) g.m. Eric Holmgren; 2) sambo m. Lennart Hillborg