Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Erik & Karin Morell

Familjen Erik & Karin Morell

Karin och Erik Morell

Karin och Erik Morell

ERIK MORELL
(f. 1877 i Våmhus – d. 1945 i Hedemora)

Gift med

KARIN f. Bengt
(f. 1884, Våmhus – d. 1928 i Vikmanshyttan)

Barnen: Anna, Karl, Erik, Herbert, Helmer, Ernst, Ruth, Sven, Ann-Mari

Makarna Morell flyttade från Våmhus till Jälkarbyn några år in på 1900-talet. De förvärvade 1909 den gamla gården Peas. Förutom den egna familjen återfanns där till en början Karins föräldrar och några kusiner.

Förutom jordbruket försörjde sig familjen på korgtillverkning, ett gammalt fint hantverk som Erik & Karin haft med sig från Våmhus. Varje söndag hölls på gården söndagsskola, dit de flesta barnen i byn kom. En söndag varje sommar anordnades en välbesökt söndagsskolefest. Det hörde till saken att husbonden Erik var varmt religiös sedan barndomen.

År 1923 köpte Erik Morell en Ford personbil och i slutet av 20-talet öppnade äldste sonen Karl taxirörelse. 1938 övertogs egendomen, vid det laget kallad Morells. 1946 avyttrades gården till Nils Karlsson med familj.

Barnen:

Anna 1902 – 1903

Karl 1904 – 1999 g.m. Hanna Lagerström

Erik 1907 – 1978 g.m. Hanna Eriksson

Herbert 1909 – 1982 g.m. Ingegärd Liljeros

Helmer 1911 – 1999 g.m. Lisa Bonny

Ernst 1914 – 1983 g.m. Märta Hedberg

Ruth 1918 – 1998 g.m. Torsten Hammarström

Sven 1918 – 1947

Ann-Mari 1923 – g.m. Curt Nilvander