Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Emil & Hilda Larsson

Familjen Emil & Hilda Larsson

Emil Larsson

Emil Larsson

Hilda Larsson

Hilda LarssonEMIL LARSSON
(f 1888 i Garpenberg – d 1964 i Vikmanshyttan)

Gift med:
HILDA STENBERG
(f 1890 i Silvberg – d 1960 i Vikmanshyttan)

Barnen: Karl, Olov, Knut, Linnéa, Sigrid, Uno, Karin, Berna

Makarna Emil och Hilda Larsson kom till Jälkarbyn år 1925. Vid den tiden hade redan tre barn berikats familjen. Man flyttade in i Ottsgården. Sju år senare förvärvade familjen ett egnahem som så passande fick heta Larssongården. Efter köpet av denna fastighet byggde man till en våning. Även ett uthus med tillhörande ladugård uppfördes.

Husbonden Emil arbetade vid Wikmanshytte Bruk, i martinen. Fritiden gick åt att sköta gården tillsammans med mor Hilda. Även ett specialjobb ägnade Emil lediga stunder, nämligen att backslå diken utmed vägen till Hedemora.

Hilda föddes alltså i Silvberg och det var där hon också växte upp i en tid då bygden sjöd av liv och olika verksamheter. Efter giftermålet ägnade hon uppoffrande all sin tid och krafter åt hemmet och de åtta barnen. Hon hade ansvaret för de egna djuren och vallade även grannars kreatur i gemenskap med familjens. Bristen på vatten var ständigt återkommande på gården och hämtning fick ofta ske från närliggande skogspartier.

BARNEN
Karl 1919–1977 g.m. Maj-Britt Björk
Olov 1921–1989 g.m. Karin Persson
Knut 1923–2003 g.m. Lisbeth Frisk
Linnéa 1925 g.m. Ingmar Larsson
Sigrid 1927 g.m. Eivin Andersson
Uno 1928–1962 g.m. Ulla Sjöholm
Karin 1930 g.m. Erik Frisk
Berna 1932 g.m. Klas Bergström