Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Erik & Hulda Larsson

Familjen Erik & Hulda Larsson

Erik & Hulda Larsson

Erik & Hulda Larsson

ERIK LARSSON
(
f. 1886 i Hansjö, Orsa – d. 1959 i Vikmanshyttan)

Gift med:
HULDA
(f. Persson 1887 i Grangärde – d. 1967 i Vikmanshyttan)

Barnen: Harald, Gösta, Allan, Ingrid, Lilian

Erik – i dagligt tal kallad Orsa-Erik – träffade sin Hulda när båda hade flyttat till vikmanshyttetrakten. Deras första utkomst ägde rum inom jordbruket, Erik hos Stigers i Bya och Hulda hos släktingar.

År 1908 bildades familj, Erik sadlade om och tog anställning vid Bruket. Sonen Harald lät inte vänta på sig, föddes 1909. Han fick fyra syskon, Gösta, Allan, Ingrid och Lilian.

Orsakarlen Eriks arbetsinsatser belönades snart, han blev befordrad till smältarbas i Martinen. Ett ansvarsfullt men också hedervärt jobb vid dåtidens bruksindustri.

Hulda ägnade mesta tiden åt familjens väl och ve men deltog – när tid fanns – i ortens föreningsliv. Engagemang i både Koop. Kvinnogillet och Kvinnoklubben kan vi notera.

BARNEN:

· Harald 1909 – 1985 g.m. Svea Lundkvist
· Gösta 1910 – 1976 g.m. Sonja Bergman
· Allan 1913 – 1991 g.m. Karin Andersson
· Ingrid 1915 – 2002 g.m. Ernst Bäck
· Lilian 1925 g.m. Sven Samuelsson