Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Emil & Karin Karlsson

Familjen Emil & Karin Karlsson

Makarna Emil och Karin Karlsson

Makarna Emil och Karin Karlsson

JOHAN EMIL KARLSSON
(f. 1900 i Norn – d. 1994 i Vikmanshyttan)

Gift med:
KARIN MATILDA GUSTAFSSON
(f. 1905 i Vikmanshyttan – d. 1966 i Vikmanshyttan)

Barnen: Ragnhild, Barbro, Maj-Lis, Ragnvald, Erling, Nancy, Allan, Margareta, Lars

Emil var född i Norn under brukets blomstringstid. Han gick tidigt i lära hos sin far mästersmeden Karl Johan. Släggare i smedjan blev hans första arbete.

När nornhyttan blåstes ner flyttade Emil med familjen till Vikmanshyttan. Där jobbade han fyra år i smedjan men blev sedermera martinarbetare – som traversförare, skänkskötare och smältare i nämnd ordning.

År 1967 pensionerades smé-Emil och kunde därefter ägna sig helt åt egnahemmet i Solhaga eller någon rogivande fisketur alltemellanåt.

Karin var vikmanshytteflicka. En tid i ungdomen arbetade hon i Säter men efter giftermålet tog den nio barn stora familjen mesta tiden i anspråk. Hon gav sig dock även tid för brukets föreningsliv. 1924 var Karin bland annat med om att starta Kvinnoklubben och hon deltog dessutom aktivt i ortens Röda korskrets.

BARNEN
Ragnhild 1923 g.m. Ragnar Claesson
Barbro 1924 – 1997 g.m. Valdemar Berggren
Majlis 1925 g.m. Evert Sjölin
Ragnvald 1928 – 2003 g.m. 1) Ingrid Wedberg; 2) Inga-Britt Persson
Erling 1929 g.m. Margit Löweskog
Nancy 1934 g.m. Evert Eriksson
Allan 1937 g.m. Solveig Olsson
Margareta 1939 – 2009 g.m. Bo Chef
Lars 1944 g.m. Sonja Johansson