Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Gröt-Anna Andersdotter Johansson

Gröt-Anna Andersdotter Johansson

Gröt-Anna Andersdotter Johansson

Gröt-Anna Andersdotter Johansson

Här kommer en dokumentation under rubriken Vikmanshyttefamiljer som både till utformning och innehåll skiljer sig från övriga presentationer.

Den handlar först och främst om en mycket stark och levnadsglad person, kallad Gröt-Anna, som föddes i Älvdalen i maj månad 1861. Hon kom till våra trakter vid sekelskiftet 1800/1900, närmare bestämt 1898.

Vi har valt att presentera Gröt-Annas levnadsöde enligt nedan:

Anna Andersdotter gifte sig första gången år 1886 med smeden Knif-Per Olsson, född 1865 i Älvdalen – död 1894 i Älvdalen.

Följande barn föddes:

Alma Oliva Justina f. 1886 – d. 1969 gift med Joel Sälgström

Hugo Andreas f. 1889 – d. 1970

Hildur Paulina f. 1891 – d. 1961 gift med Georg Enberg

Olof Otto f. 1894 – d. 1907

Änkan Anna gifte sig andra gången 1896, denna gång med smeden Daniel Erik Johansson, född 1866 i Grangärde – död 1901 i Vikmanshyttan.

Följande barn föddes:

Erik Henning f. 1896 – d. 1897

Anna Amalia f. 1901 – d. 1968 gift med I Ivar Jansson, II Hugo Johansson

Gröt-Anna blev således på nytt änka. Hon hade ett sambo-förhållande med brukskarlen Alex Bylin och fick med honom dottern Marta Alida, född 1904 – d. 1999. Dottern utvandrade sedermera till Amerika. Alida var gift med Herbert Franzén.

”Familjebilden” kompletteras med följande information: Anna Andersdotter födde utom äktenskap sitt första barn år 1883 i Älvdalen, Johanna Maria Sundström blev hennes namn. Och liksom Alida begav unga fröken Sundström till det stora landet i väster.

Gröt-Anna fick alltså allt som allt åtta barn, mellan åren 1886 – 1904.

Hon lämnade detta jordeliv i juni månad 1949.

Det gamla fotografiet visar – i första raden fr.v. Alida, Alma, Gröt-Anna själv, Alex Bylin – andra raden fr.v. Hugo, Hildur, Anna