Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Emil & Frida Johansson

Familjen Emil & Frida Johansson

Makarna Emil och Frida Johansson

Makarna Emil och Frida Johansson

EMIL JOHANSSON
(f. 1881 i Tjärnan – d. 1942-11-09 i Vikmanshyttan)

Gift med:
FRIDA HÖRNE
(f 1887-08-11 i Nora – d. 1970-04-27 i Hedemora)

Barnen: Göte, Stig, Irma, Denis, Brita, Olle

Emil var född i Tjärnan, mellan Hedemora och Säter. Familjen som till en början bodde i Hamre i Hedemora, flyttade efter en tid till Borlänge där Emil tillbringade sin ungdom. Där han utbildade sig för elektriska och teletekniska arbeten.

När Emil med familj kom till Vikmanshyttan år 1920 hade han jobbat på ett antal platser i mellansverige men också en period i Norge.

I Vikmanshyttan verkade Emil i drygt två decennier som övermontör på elektriska avdelningen vid bruksindustrin.

Frida arbetade i sin ungdom på Magnet (senare ASEA) i Ludvika där hon träffade Emil. Efter giftermålet ägnade hon all sin tid åt familjens väl och ve. Hon födde sex barn, varav den äldste, Göte, gick bort redan i femårsåldern i ”spanskan”.

BARNEN
Göte 1913 – 1918
Stig 1915 – 1976 g.m. Elsa Jakobsson
Irma 1917 – 2000 g.m. Holger Unnerud
Denis 1919 – 2009 g.m. Greta Eriksson
Brita 1921 – 2007 g.m. Sture Fredriksson
Olle 1923 g.m. 1) Gulli Jakobsson; 2) Sonja Hjelm