Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Johan & Klara Johansson

Familjen Johan & Klara Johansson

Johan o Klara Johansson med barnen

Johan o Klara Johansson med barnen

CARL JOHAN JOHANSSON
(f. 1875-07-13 i Västanfors – d.1963-03-20 i Vikmanshyttan)

Gift 1901-10-26 med

KLARA ERIKA f. Jansson
(f. 1880-05-08 i Säter – d.1960-12-08 i Vikmanshyttan)

Barnen: Arvid, Anna, Karin, Greta, Ingrid, Olle

Till en början bodde familjen i den gamla Smedgården i Bya. Bostaden bestod av ett enda rum, sex gånger sex meter. Där fick mor och far samsas tillsammans med de sex barnen. Johan hade övertagit stugan efter sin far liesmeden Johan Andersson. Det ursprungliga namnet på gården var Peas.

Den nya Smedgården uppfördes 1921-22. Smens Carl Johan var en händig karl och kunde själv sköta byggnationen, både snickra och mura. Två rum och kök ställdes i ordning på nedre planet och senare inreddes en lägenhet på övervåningen där sonen Arvid med familj bodde någon tid.

Barnen:
Arvid 1902 – 1977 g.m.Elsa Hedvall
Anna 1903 – 2000 g.m. Albert Pettersson
Karin 1906 – 1988 1) g.m. Birger Gröning 2) g.m. II Allan Larsson
Greta 1909 – 2000 g.m. Karl Forsberg
Ingrid 1912 – 1918
Olle 1919 – 1993 g.m. Anna Karlström