Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Karl & Anna Jakobsson

Familjen Karl & Anna Jakobsson

Familjen Karl och Anna Jakobsson

Familjen Karl och Anna Jakobsson

KARL JAKOBSSON
(f. 1880 i Stora Skedvi – d. 1956 i Hedemora)

Gift med:
ANNA JOHANSSON
(f. 1880 i Stora Skedvi – d. 1980 i Hedemora)

Barnen: Judith, Edit, Gunnar, Ingrid, Greta, Linnéa, Helmer, Henning, Signe, Ester, Martin.

Jakobssons arrenderade Visgården i Nyhyttan, inklusive drängstugan Klockargården, från våren 1926. Flytten skedde från Stora Skedvi, närmare bestämt från Bäckänget vid Ljusterängarna. Makarna fick med åren en riktigt stor familj, inte mindre än elva barn – sju döttrar och fyra söner.

Husbonden Karl – i dagligt tal kallad ”Skävi-Kalle” – ansvarade för en verksamhet som omfattade 80 tunnland åker. På gården fanns fem hästar och i ladugården stod upp till 20-talet kor, grisar och höns. Flera drängar arbetade också på arrendegården. Sommartid handlade det förstås om ett relativt stort jordbruk och på vintrarna gällde skogsarbete med häst, körning av timmer och massaved till Wikmanshytte Bruk.

Karl Jakobsson var en arbetsmänniska av oanade mått och stark som få. Han hade gott handlag med hästar, speciellt sådana som inte var så lätta att ”hantera”. Karl ägde också både körkort och bil, en Ford – något som vid den tiden inte var särskilt vanligt.

Husmor Anna hade mycket, mycket att ställa med – egentligen ett påstående som inte behöver påtalas. En barnaskara av den storleken krävde massor av sysselsättning och uppmärksamhet, nästan alla dygnets timmar. Kommunikationerna var heller förstås inget att skryta över. Närmaste dagligvarubutiker fanns exempelvis i Vikmanshyttan eller i Turbo. Förekomsten av dricksvatten var inte heller den bästa. Det bars eller kördes hem från en källa på turboberget.

Det jakobssonska arrendet varade till 1940 då lantbruksavdelningen vid Wikmanshytte Bruk övertog skötseln av åkermarken.

Som pensionärer bodde makarna dels i Nås, dels i centrala Hedemora.

BARNEN
Judith 1898–1993 g.m. Erik Bergström
Edit 1903–1981 g.m. Oskar Hedström
Gunnar 1905–1999 g.m. Klara Eriksson
Ingrid 1907–1981 g.m. Klas Berggren
Greta 1909–2005 g.m. August Johansson
Linnéa 1911–1998 g.m. Arvid Aronsson
Helmer 1913–1995 g.m. Ingeborg Wejling
Henning 1915–1957 g.m. Berta Englund
Signe 1918-2010 g.m. Helge Eriksson
Ester 1920–1992 g.m. Filip Johansson
Martin 1924–1982 g.m. Viran Skoglund


VIDARE LÄSNING

  • Sonen Gunnar med familj verkade som den siste torparen i Torpet Hoberget.