Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Stig & Anna Holmgren

Familjen Stig & Anna Holmgren

Stig och Anna Holmgren

Stig och Anna Holmgren

STIG BERTIL HOLMGREN
(f. 1924 – d. 2015 i Vikmanshyttan)

Gift med:
ANNA GUNHILD ANDERSSON
(f. 1928 i Säter – d. 2013)

Barnen: Bertil, Marianne, Rune, Allan, Inger, Hans.

Stig föddes i en syskonskara av tolv i Bergsmansgården i Granbo by. Han tillhör den åttonde generationen. Redan i 13-års åldern började han arbeta hos olika bönder med gallring av rovor, bärgning av hö, skogsarbete m.m. Fyllda 17 år fick Stig anställning inom vikmanshytteindustrin, i smedjan. Sysslorna varierade från släggare, regulerare, verktygssmed och slutligen värmare.

År 1957 lämnade han smedjobben för att under många år köra posten till Norn, först per cykel, senare per motorcykel och senast per bil. Han provade också på att vara lanthandlare en kortare period men avslutade sin karriär som ägare av Vikmanshyttans Taxi.

Anna var född och uppvuxen i en säterfamilj med fyra barn. Hon blev vikmanshyttebo i slutet av 40-talet, närmare bestämt 1947. Anledningen var säkerligen den att hon då hade träffat sin blivande man och att det fanns arbete att tillgå på Brukskontoret.

De sex barnen föddes under ett drygt decennium, men Anna hade under den tiden ändå ork och tid att hjälpa maken. Hon arbetade både i nyssnämnda affär och körde sedan också taxi i många år.

Pensionärslivet är helt klart av det lugnare slaget. Anna gillade att handarbeta och medverkade dessutom i Granbo bystugas olika verksamheter, liksom i det lokala Röda korset.

BARNEN
Bertil 1948 tidigare g.m. Eva Norberg
Marianne 1950 tidigare g.m. Alf Suschinski
Rune 1954 1) g.m. Britt-Marie Nissa; 2) g.m. Britt-Marie Magnedahl
Allan 1956 tidigare g.m. Anna Henningsson; sambo m. Liisa Impiö
Inger 1958 tidigare sambo m. Fredrik Plym; g.m. Lars-Erik Söderberg
Hans 1959 g.m. Erin Sloan Keller