Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen August & Tekla Holmgren

Familjen August & Tekla Holmgren

Makarna August och Tekla Holmgren

Makarna August och Tekla Holmgren

CLAS AUGUST HOLMGREN
(f. 1876-08-12 i Vikmanshyttan – d. 1945-05-07 i Vikmanshyttan)

Gift med:
TEKLA URSILA DAHLSTRÖM
(f. 1884-10-21 i Ärtemark – d. 1958-10-02 i Vikmanshyttan)

Barnen: ett tvillingpar, Swen, Ivar, Margareta, Karl, Anna, Märta, Lars, Inga, Karin, Stig, Eric, Birgitta.

Makarnas fem första barn var födda i Älvdalen och de nio följande i Vikmanshyttan. Ett tvillingpar dog som nyfödda. Familjen flyttade till Vikmanshyttan 1910. Sonen Swen dog på ett byggarbete endast 23 år gammal. Margareta emigrerade till USA 17 år gammal.

August föddes i en syskonskara av fem i Granbo vid Litens. Han tog efternamnet Holmgren efter sin mamma. Pappan hette Ersson. August flyttade till Älvdalen där han träffade Tekla. Där arbetade han med härdningsarbete vid Långö liebruk. Tillsmmans med familjen flyttade han tillbaka till Vikmanshyttan och Granbo. De bosatte sig i granngården till föräldrahemmet, Bergsmansgården, och livnärde sig på ett litet jordbruk med 12 tunnland. De hade två hästar, några kor, grisar och höns. Av detta kan man förstå att familjen levde ett mycket fattigt liv. August dog 68 år gammal i sviterna efter att ha fallit i en trapp.

Tekla föddes i Ärtemark i Bengsfors kommun, Dalsland, i en syskonskara av elva. Hon kom till Långö bruk i Älvdalen den 20 juni 1888. Där träffade hon August när arbetade hon som piga. Hon födde sammanlagt fjorton barn, varav tre tvillingpar under en period av tjugotre år.

BARNEN
• [Tvillingar] 1903 – 1903
Swen 1905 – 1928
Ivar 1907 – 1977 g.m. Ingrid Näslund
Margareta 1908 – 1993 g.m. Harry Sjöborg
Karl 1912 – 1978 g.m. Elin Dahlkvist
Anna 1918 – 1992 g.m. Sven Dahlstedt
Märta 1920 – 2003 g.m. Gösta Nyberg
Lars 1920 – 2004 g.m. Tyra Blomberg
Inga 1921 g.m. Olle Jonsson
Karin 1923 – 1999 g.m. Nils Sälle
Stig 1924 g.m. Anna Andersson
Eric 1924 – 1981 g.m. Rut Nordström
Birgitta 1926 g.m. Lars Norlander