Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Johan & Maria Forsberg

Familjen Johan & Maria Forsberg

JOHAN REINHOLD FORSBERG
( f. 1856 i Sundbo bruk, Ramsberg – d. 1915 i Sala )

Gift 1881 med

MARIA LOVISA f. Granbom
(f. 1856 i Grönbo, Fellingsbro – d. 1910 i Vikmanshyttan)

Barnen: Elin, Anna, Emil, Hulda, Jenny, Ida, Edvin, Elias, Hilma

(Tyvärr saknas fotografi)

År 1890 flyttade familjen Forsberg till Vikmanshyttan. Av barnen, sex flickor och tre pojkar, var fem födda i Ramsbergs församling i Örebro län, varifrån familjen kom. Johan hade sin utkomst som smed under de aktiva åren i Vikmanshyttan.

Det är främst de båda sönerna Emil och Elias som verkade på bruket – Emil var träets tjänare, först som snickare senare som byggnadsförman och tillika skicklig träsnidare. Dessutom kunnig folklivsberättare, tecknare och målare. Elias var också en händig karl och ihågkoms mest som ledare vid Folkets husbygget 1938-39.

Barnen:

Elin 1882 – 1930

Anna 1883 – 1962

Emil 1886 – 1963

Hulda 1888 – 1945 g.m. Gunnar Karlsson

Jenny 1890 – 1963 g.m. Gustav Järnberg

Ida 1891 – 1973

Edvin 1893 – 1973

Elias 1895 – 1980 g.m. Anna Pettersson

Hilma 1897 – 1977 g.m. Hugo Fogde