Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Karl & Emma Bergdahl

Familjen Karl & Emma Bergdahl

KARL FREDRIK BERGDAHL
(f. 1873 i Norrhyttan d.1959 i Norrhyttan)

Gift med:
EMMA MATILDA BLOMQVIST
(f. 1880 i Jälkarbyn d. 1953 i Norrhyttan)

Barnen: Henning, Erland, Birger, Märta, Ingrid, Aina, Signe

Karl var banarbetare sommartid medan vintrarna ägnades åt skogsarbete, ofta åt norrhyttebönder som Erkers och Hampus. Han hjälpte också traktens folk med rödfärgning av hus och lador, kokade själv färgen efter eget recept.
Emma vävde i hemmet, bland annat på beställning från Hemslöjden i Hedemora.

År 1902 köpte Karl och Emma gården – sedermera med namnet Bergdahls, av Ingeborg Mattsdotter, änka efter Påls Erik Olsson. Priset?
Jo, 950 riksdaler. Gården var i familjens ägo fram till 1942 då förvärvades densamma av dottern Ingrid och mågen Holger Andersson. Till gården tillhörande, den så kallade Kvaststugan, avyttrades och flyttades till sjön Dalkarlen som fortfarande fungerar som trivsamt sommarviste.

BARNEN:
Henning
1901 – 1985 g.m. Anna […]
Erland 1904 – 1981 g.m. Ester […]
Birger 1908 – 1991 g.m. Astrid […]
Märta 1912 – 1965 g.m. Arvid Nyberg
Ingrid 1915 – 2009 g.m. Holger Andersson
Aina 1918 – 1992 g.m. Ragnar Bergsten
Signe 1922 g.m. Sven Lindström