Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Gustaf & Hilma Bäcklund

Familjen Gustaf & Hilma Bäcklund

Gustaf och Hilma Bäcklund

Gustaf och Hilma Bäcklund

GUSTAF BÄCKLUND
(f. 1868-04-17 i Norrhyttan – d. 1938 – 04-26 i Nordanby)

Gift med

HILMA ALBERTINA f. Andersdotter
(f. 1876-10-15 i Säter, Embjörs – d. 1943-08-19 i Nordanby)

Barnen: Nils, Ernst, Anna, Elisabet, Elvira, Ingrid, Karl, Karin

Gården utflyttad från Norrhyttan 1886 till Nordanby, hette tidigare Pilt, och efter flytten Haga och/eller Bäcklunds. Gustaf övertog hemmanet efter sin far Anders Janssons frånfälle. Den sedan tidigare inarbetade smidesrörelsen drev Gustaf vidare. Lietillverkningen, ett yrke som funnits länge inom släkten, vann allt större mark och försäljningen av liar förekom både i mellan-Sverige och i vissa delar av Norge.

En till gården tillhörande skogslott vid rullstensåsen i Tjärnan möjliggjorde framtagning av både grus och sand. Detta hände medan slåttermaskinerna såg dagens ljus – och ersatte rollen från liarna. Och i tätorterna byggdes nya, större mejerier för att ta hand om böndernas producerade mjölk.

Tiderna förändrades snabbt. Transporterna blev också allt viktigare i sammanhanget, varför traktens första lastbil anskaffades – till gården Haga och/eller Bäcklunds.

Gustaf antog efternamnet Bäcklund, gifte sig med Hilma Andersdotter, dotter till masmästaren vid Nisshytte bruk. Familjen fick åtta barn, fem döttrar och tre söner.

Barnen:

Nils 1902 – 1968 g.m. Anna Larsson

Ernst 1903 – 1987

Anna 1905 – 1993 g.m. Eskil Holst

Elisabet 1907 – 1931

Elvira 1910 – 1981 g.m. Alfred Mellingen

Ingrid 1912 – 1998 g.m. Hugo Hagström

Karl 1916 – 1997 g m Birgitta Karlsson

Karin 1919 – 1990 g m Harry Hedin