Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Wass-Anders & Christina Andersson

Familjen Wass-Anders & Christina Andersson

WASS-ANDERS ANDERSSON
(
f. 1834-11-11 i Pershyttan – d. 1893-09-26 i Norrhyttan)

Gift 1865 med:
Christina Jansdotter
(f. 1841 i Norrhyttan – d. 1921 i Norrhyttan)

Barnen: Johan, Anna, Carl, Kristina, Karin, Anders, August

Anders och Christina bildade familj 1865, samma år som makarna övertog Wassgården. Barnaskaran kom att består av fyra söner och tre döttrar. Kristina och Karin var tvillingar.

När husbonden Anders gick bort axlade Christina ansvaret för gårdens väl och ve, några av barnen flyttade ut. 1912 är året då äldste sonen Johan förvärvade en tomt i södra delen av Wassgården. Två år senare sålde Christina gården till sonen Carl.

På hemmanet fanns en smedja som brukades av både Johan och Carl. Sedermera övergick densamma i Johans ägo, år 1937. Smedjan var välutrustad med smideshärd, fjäderhammare, borr- och slipmaskiner. I samma byggnad fanns såväl snickarkommare och bykstuga och bredvid även ett mindre kolhus.

Gården har sina rötter från soldat Johan Wass (1784 – 1839) från Gustafs socken och hustrun Cajsa Jansdotter (1778 – 1850) från Turbo.

BARNEN:
Johan 1866 – 1947
Anna 1872 –
Carl 1873 – 1927 g.m Emma Carlsson
Kristina 1876 – 1943
Karin 1876 – 1945
Anders 1879 –
August 1881 –