Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttefamiljer > Familjen Wass-Carl & Emma Andersson

Familjen Wass-Carl & Emma Andersson

Emma Andersson

Emma Andersson

Wass Carl Andersson

Wass Carl AnderssonWASS-CARL ANDERSSON
(f. 1873 i Norrhyttan- d. 1927 i Tjärnan)

Gift med

EMMA Carlsson
(f. 1881 – d. 1953 i Norrhyttan)

Barnen: Edvin, Edith, Karin, Helge, Gunnar

Carl förvärvade Wassgården år 1914 då han köpte densamma av modern Christina. Gården var i deras ägo i trettiotvå år. Utkomsten kom i främst från gårdens jordbruk men tid och ork fanns också för temporära jobb i trakten. Det var vid ett dylikt arbete vid reningsverket i Tjärnan som Carl drabbades av plötslig död. Året var 1927.

År 1946 övertog sonen Gunnar Wassgården. Efter hans död 1997 blev hustrun Anna ägare till gården. Tre år senare blev yngste sonen Bengt med familj nya ägare.

Wassgården är av gammalt ursprung. Gården var förmodligen ett soldatboställe från början från slutet av 1700-talet. Namnet hörrör från den tidigast kände ägaren, soldat Johan Wass.

Barnen.

Edvin 1904 – 1979 g.m. Linnea

Edith 1906 – 1988 g.m. Ernst Chef

Karin 1909 – 1880 g.m. Gösta lundström

Helge 1912 – 1984 g.m. Edit Danielsson

Gunnar 1918 – 1997 g.m. Anna Norlander