Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Klas Holst – revyförfattare, kapellmästare och Folkets hus-entusiast

Klas Holst – revyförfattare, kapellmästare och Folkets hus-entusiast

Klas Holst

Klas Holst

En av de allra mesta och främsta representanterna för forna tiders musikliv i Vikmanshyttan lystrade till namnet Klas Holst. Han föddes i bruksfastigheten London år 1894, danades av dåtida liv och leverne och kom tidigt till industrin och utbildade sig till svarvare.

Eftersom sång- och musiklivet blomstrade i brukssamhället under hans levnad blev det Klas Holst helt naturligt att ”dra sitt strå till stacken”. Och hur han gjorde det. Han blev författare till de flesta lokalrevyerna som presenterades. Klas ordnade texterna och Harald Norström stod för musiken. Några exempel på revytitlar: Radiotjänst reportagebil i Vikmanshyttan, Mikrofonen är nyfiken,

Byxdramatik, Så gick det till…, Tyrolerafton. Bland ett stort antal aktörer fanns Edla Almgren och Kalle Lövgren.

Klas Holst & HB-orkestern

Klas Holst & HB-orkestern

Klas Holst hade också en orkester, HB-orkestern. Klas själv spelade dragspel. Det förekom spelningar på Knåsen, Enkullen i Nås, Dala-Finnhyttan och Olshyttan och på Mojsen. Klas var en baddare på att sätta ihop trevliga och lättsjungna fest- och gratulationsvisor. Tidsmässigt sträcker sig Klas Holst insatser under nära nog fyra decennier.

Han lade också ner hela sin själ för Folkets husföreningen, först som revisor och i hela 18 år fram till sitt frånfälle som kassör. Han förvaltade FH-ekonomin med fast och riktigt handlande och alltid av omtanke för föreningens bästa.

I mars månad 1964 gick Klas Holst bort, bara ett år efter pensioneringen.