Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > John Boström – med bruksåren fulla med föreningsarbete

John Boström – med bruksåren fulla med föreningsarbete

John Boström

John Boström

När granbobon John Boström gjorde sitt sista skift vid Wikmanshytte Bruk avslutades en 45-årig arbetsgärning, hela tiden på en och samma arbetsplats – i ångpannecentralen som maskinist. Han hade fått vara med om tiden då pannorna vedeldades men också när det elektriska tog över och gjorde jobbet något drägligare. Till Johns ordinarie jobb hade även hört skötseln av industrisirenen – naturligtvis en enklare syssla men som fordrade noggrannhet och punktlighet.

John var född i Långshyttan 1897 men tillbringade uppväxttiden i Stora Skedvi. I ungdomen var han sysselsatt som maskinist i Nybergets gruvor. 1920 blev han vikmanshyttebo.

Under alla år i Vikmanshyttan var John en kunnig och respekterad föreningsmänniska. Hans insatser i den kooperativa rörelsen, ordförandeskapet i Granbo vattenledningsförening, ett tolvårigt ledamotskap i Bachmanska stiftelsen – allt sköttes på ett förtjänstfullt sätt. Därtill läggs ett synnerligen aktivt arbete inom Templet Wiktoria.

Pensionärstiden blev fylld av allehanda göromål. Cykelverkstaden fick den längsta tiden vid sidan av trädgårdsarbete och omvårdnad av egnahemmet i Granbo.

John Boström gick bort 1977, 80 år gammal.