Gamla Vikmanshyttan > Vikmanshyttebor > Albin Andersson – ”Folkan-Albin” med halva nöjessverige

Albin Andersson – ”Folkan-Albin” med halva nöjessverige

Albin Andersson

Albin Andersson

Jälkarbysonen Albin Andersson hade 1906 som sitt födelseår. Eftersom denna gamla by var högsäte för bygdens jordbruksnäring var det ganska naturligt att de första jobbkontakterna etablerades med lant- och skogsbruket där. Men 20 år fyllda kom han till varmvalsverket inom Wikmanshytte Bruk och där blev han kvar hela sin aktiva tid. Titeln var lådmontör.

Nämner vi namnet Albin Andersson – och smeknamnet Myrtjärns-Albin (”Mysche”-) – går första tanken till hans mångåriga och framgångsrika gärning inom Folkets husföreningens tjänst som en allt-i-allo i ordets egentliga mening. Först som sekreterare några år, sedan som ordförande i många, många år. Han kunde också konsten att tala för etablissemanget och nöjesmetropolen i Vikmanshyttan. Och här dök ytterligare ett smeknamn upp, nämligen Folkan-Albin.

Men redan i ungdomen,  långt innan Folkan kom till, knöts Albin till nöjeskommittén för Knåsens dansbana. Han var också i slutet av 1930-talet engagerad i hembygdskören, fungerade en tid som kassör i ortens socialdemokratiska ungdomsklubb och senare verksam som gruppchef i industrihemvärnet.

Albin hade turen att få uppleva den tid då Folkets hus var ett verkligt folkets hus. Folk lät sig nöjas, folk ville träffas och folk höll samman. Det var tider det…

1984 gick Albin Andersson ur tiden.