Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Yx- och bösstillverkningen

Yx- och bösstillverkningen

Den för ett antal år sedan nedlagda yxfabriken i Säter hade sin begynnelse på Bruket.
I Vikmanshyttan arbetade vid seklet 1800-1900-talen en smed vid namn A Löfgren som sökte intressera
dåvarande bruksledning för yxsmide. Och sådan startades också. Som smedja användes ångmaskinhuset vid gamla hyttan.

Smidet lades dock snart ner och Löfgren flyttade till Björshyttan. Där påbörjades yxsmidet med intressenter från Säter stad.
Anledningen till att tillverkningen förlades dit var förekomsten av vattenkraft.

Tyvärr blev yxfabrikationen inte heller långvarig på den här platsen, företaget flyttades denna gång till Säter.
Nu uppnåddes ett centralt läge och mycket av de dyra fraktkostnaderna kunde elimineras.

Numera är yxtillverkningen bara historia, tiderna förändras onekligen. I slutet av 1800-talet fanns i samhället många smeder som förutom sitt yrke hade diverse hobbies. En smed ägnade exempelvis hela sin frftid till att tillverka bösskolvar och en annan reparerade bössor. Nytillverkning förekom också.