Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Ytterligare ett ”lokalt” krigsminne

Ytterligare ett ”lokalt” krigsminne

Mekaniska verkstaden

Mekaniska verkstaden

Den nybyggda mekaniska verkstaden vid Wilkmanshytte Bruk stod färdig år 1942. Det var fråga om stora rymliga lokaler jämfört med tidigare arbetslokaler – allt mätt med dåtida mått.

Vad som var helt i det här sammanhanget var den nya byggnadens torn som färdigställts i södra änden av verkstaden. Det var ju tider då andra världskriget höll på som mest – inte som bäst – och då skulle också lokala försvarsmöjligheter finns att tillgå.

Vid vikmanshytteindustrin blev det torn där två luftvärnskanoner kom att placeras, kallades i bruksbornas mun för luftvärnstornet. Hur och när värnet skulle användas var en borgad hemlighet bland militär personal inom befintlig beredskapsstyrka och några få anställda på Bruket.

Dessbättre kom aldrig kanonerna till användning. Men minnet lever kvar över en unik företeelse under första hälften av 1940-talet.

Tillägg: ytterligare en åtgärd av militärt försvarsarbete lär ha förekommit med vikmanshyttebolaget inblandat. Men det skedde tydligen under allra högsta sekretess – och det var ju lika bra det. Både när det var aktuellt och även nu senare…