Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Vikmanshyttesmed fick tusenlapp i belöning

Vikmanshyttesmed fick tusenlapp i belöning

Uno Sundström

Uno Sundström

Det här hände på våren 1961, en av de duktiga smederna, Uno Sundström, fick den hittills högsta belöningen som utdelats för ett förbättringsförslag inom företaget. Det gällde en ny metod för smidning av fartygsventiler och ventiltallrikar och belöningen uppgick till 1000 kronor.

Förslaget gick i korthet ut på att en del moment i ventilsmidet överfördes från handsmide till manipulatorsmide. Därigenom kunde det tyngre manuella hanteringen elimineras samtidigt som ett bättre utbyte av materialet noterades.

Vid det här laget hade Uno Sundström arbetet i vikmanshyttesmedjan i drygt tre decennier. Två tidigare gratifikationer som gällt maskinella förbättringar var signerade Sundström – skicklig smed och sedermera smidesmästare under en period.