Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Gamla, inte så kända vikmanshytteprodukter

Gamla, inte så kända vikmanshytteprodukter

Väghyvelstål

Väghyvelstål

Väghyvelstål

Väghyvelstål

Snökedjor

Snökedjor

På gamla produktprogram vid vikmanshytteindustrin förekom ett antal mindre kända artiklar. Att man tillverkade gruvsläggor och hammare finns ju omvittnat vid flerfaldiga historieskrivningar och reklambroschyrer. Att det en gång smiddes yxor eller spik och hästskosöm känner kanske inte så många till.

PÅ DEN TIDEN MAN HYVLADE VÄGARNA

Här bredvid finns ett par fotografier på en mindre känd vikmanshytteprodukt från anno dazumal, nämligen väghyvelstål. Med dåtidens mått mätt en ganska stor och efterfrågad produkt.

Och när vi är inne på avdelning vägar kan vi konstatera att även snökedjor tillverkades inom industrins hank och stör.

Manufakturering och färdigfabrikat förekom således långt tillbaka i tiden men när röster höjdes om ytterligare insatser för ökad manufakturering slog den aktuella företagsledningen alltid till bromsarna. Varför? Ja, det kan man ju fråga sig. En anledning kunde väl vara att sådan tillverkning oftast fordrade mycket personal. Och då steg omkostnaderna. Sades det, tror vi oss komma ihåg…

På gamla tiders produktprogram vid vikmanshytteindustrin förekom ett antal mindre kända artiklar. Att man tillverkade gruvsläggor och hammare finns ju omvittnat vid flerfaldiga historieskrivningar och reklambroschyrer, att det en gång smiddes yxor eller spik och hästskosöm känner kanske inte så många till.

Här bredvid kan vi visa ett fotografi på en mindre känd vikmanshytteprodukt från anno dazumal, nämligen väghyvelstål. Efter dåtidens mått mätt en ganska stor och efterfrågad produkt. Och när vi är inne på avdelning vägar kan vi konstatera att även snökedjor tillverkades inom industrins hank och stör.

Manufakturering och färdig-fabrikat förekom således långt tillbaka i tiden men när röster höjdes om ytterligare insatser för ökad manufakturering slog den aktuella företagsledningen alltid till bromsarna. Varför? Ja, det kan man ju fråga sig. En anledning kunde väl vara att dylik tillverkning oftast fordrade mycket personal – och då steg omkostnaderna. Sades det, tror vi oss komma ihåg…