Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Vikmanshyttan åter i världstopp

Vikmanshyttan åter i världstopp

Rubrik, Dala-Demokraten 20 december 1973

Rubrik, Dala-Demokraten 20 december 1973

Vilken härlig tidningsrubrik här intill! Det var inte vanligt, trots många framgångsrika produkter, att bruksindustrin hamnade i världsledande ställning. Minnesgoda ”diggare” av gammal vikmanshyttehistoria kan på rak arm påminna oss om när det hände första gången. Jo, det skedde när verktygsstålet CRU degelstål började tillverkas, vi talar om 1860-talet och många år framåt.

Förstasides stoffet uti länstidningen Dala-Demokraten, daterad 20 december 1973, berättar om Stora Kopparbergs planer. Utvidgningen av kallverkets i Vikmanshyttan produktion av smala band skulle öka från 1400 årston till omkring 3000 ton.

I sammanhanget ska tilläggas, att denna positiva nyhet släpptes i en tid då vikmanshytteindustrin jobbade tillsammans med Söderfors bruk i norra Uppland under samlingsnamnet Specialstålverken.

Som vi vet, glädjen grumlades – åtminstone en ganska stor aning – när förödande förändringar stod för dörren vad beträffar Vikmanshyttans framtid. Inte i första hand, förstås, på grund av kallverkets fantastiska frammarsch och framtidsplaner utan av andra orsaker. Vi kan milt sagt undra vad koncernledningen inom Stora Kopparberg hade i tankarna i december 1973 – när Vikmanshyttans öde kom tre år senare – och kallvalsverket avyttrades till Fagersta AB.

I Vikmanshyttan var man van vid att åka slalom men ett liknande svängande var man inte vana vid , om man nu får raljera om så seriösa spörsmål…

I alla fall, året 1973 avslutades med goda industrinyheter, i alla fall!