Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Va´då, då… på bruksjärnvägen

Va´då, då… på bruksjärnvägen

Anna Bergman & Dagny Elg

Anna Bergman & Dagny Elg

Vi presenterar här ett fotografi som minst sagt förbryllar oss – en hel del vill vi påstå. Det bottnar förstås i avsaknaden av aktuell information, bilden är i alla fall 80 – 90 år gammal.

Förekom det verkligen persontrafik på bruksjärnvägen mellan Vikmanshyttan och Turbo (t.o.r.) och i så fall hur frekvent. Om det nu var på det viset, hur hanterades allt praktiskt handlande och hur var ansvarsfrågan löst… Frågeställningarna tycktes många!

Jo, järnvägsvagnen användes i samband med vinterns plogningar av spåren.
Så var det med den saken.

Intressant, mycket intressant, vill vi lova…

P S
De båda damerna på bilden poserar ju utanför vagnen. Vi har räknat ut att själva resan skedde ”inomhus”.