Gamla Vikmanshyttan > Gamla industrin > Utveckling, utveckling

Utveckling, utveckling

Några milstolpar som exempel:

 • Omkring 1540 drevs Vikmanshyttan av två bergsmän, Lasse Halfvarsson och Johan Sonesson samt tre bönder, Peder Jönsson i Västanå, Olof Jansson i Jälkarbyn och Lasse Andersson i Bya. Cirka 100 ton osmundjärn produceras årligen. Bergsmännen betalade 300 osmundar (cirka 100 kilo/år) i skatt medan bönder kom undan med 60 osmundar. Bönderna ägde inga gruvdelar men väl erforderlig skog.
 • ÅR 1607 fem hemmansägare noteras
 • ÅR 1625 nio bergsmän ägde fyra hammare, arbete i två och halv månader/år
 • ÅR 1636 sex arbetarhushåll, tillhopa nitton skatteskyldiga personer
 • ÅR 1658 tretton arbetarhushåll = 34 personer
 • ÅR 1730 fjorton arbetarhushåll ( 45 personer)
 • ÅR 1799 trettiofem arbetarhushåll, totalt 85 personer snickarverkstaden uppförs och året innan Angersteinska smedjan av den siste manlige ättlingen Angerstein, Johan Fredrik, med sexton tjänstefolk (bl a hushållerska, nio pigor, trädgårdsdräng, bokhållare, två skrivare
 • ÅR 1811 Nyhyttan förvärvas med elva hushåll (= 34 personer)
 • ÅR 1849 Förste disponenten utses: Carl Reinhold Ulff
 • ÅR 1860 nytt stålverk anläggs: fyra smältugnar med åtta deglar, en götvällugn en mindre värmningsugn/finräckning, en ånghammare, en klensmedsässja, en upplagsbod för råvaror och stål första produktionen av CRU-stålet
 • ÅR 1875 första aktiebolaget ser dagens ljus: Larsbo-Norns AB – Vikmanshyttan, Turbo, Prästhyttan avyttras för cirka 1.8 miljoner kronor